Seltsi tutvustus

Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea-ja Kaelakirurgide Selts on selle ala arstide ja kirurgide ühendus. Selts on rahvusvahelise IFOS (International Federation of Otorhinolaryngological Societies) ja UEMS (European Union of Medical Specialists; Euroopa eriarstide ühenduse) liige. Koostöös Euroopa ja rahvusvaheliste ühendustega parandatakse, kaasajastatakse ja ühtlustatakse tööd otorinolarüngoloogia sektsioonis Eestis ja teistes regioonides.